Concreet aanbod

Om jouw leidinggeven een boost te geven, onderzoeken we als eerste waar je grootste verbeterwensen liggen. We bepalen welke onderdelen van het ontwikkeltraject “Blij leiderschap” veel aandacht zullen krijgen en met welke bijpassende methodieken en interventies we dat zullen doen.. Zo stippelen we vooraf een ontwikkeltraject uit met een sessie per 2 weken.

Waaruit kan een ontwikkeltraject bestaan?

  1. De rode draad bestaat uit individuele coachgesprekken.

    De volgende activiteiten kunnen ook een onderdeel vormen van het traject:
  2. intervisiebijeenkomsten met andere leidinggevenden *
  3. het volgen van een specifieke workshop (bijv leiderschap, stemgebruik, presenteren, assertiviteit)*
  4. een feedbackronde vanuit jouw naaste omgeving
  5. het opbouwen van een eenvoudig ontwikkeldocument
  6. een pakket e-learning met achtergrondinformatie en voorbereidende opdrachten
  7. tussentijdse ondersteuning via email en telefoon
  8. optie 2 en 3 komen dan i.p.v. een coachingssessie

We maken onderscheid tussen

A. een premium Blij-leiderschaptraject van 4 maanden
B een excellent Blij-leiderschaptraject van 6 maanden

In het kennismakingsgesprek licht ik de verschillende onderdelen van het ontwikkeltraject toe en bespreken we nader welke interventies en methodieken passend en wenselijk zijn.