Handige tips voor leidinggevenden

  1. Stel het gesprek dat je zo lastig vindt niet uit; bedenk vooraf wat je doel is op korte termijn maar vooral ook wat jouw jouw intentie is voor de lange termijn. Begin het gesprek met een goede eigenschap of actie van hem of haar in je achterhoofd.
  2. Heb duidelijk voor ogen waar je met jouw groep mensen naar toe wilt. Voor welke verandering of houding sta jij? Kun je dat in enkele woorden of een slogan samenvatten? Deel dat steeds door het standaard op de agenda te plaatsen of in je handtekening onder je mails op te nemen.
  3. Geef vaak feedback. Benadruk daarbij vooral gewenst gedrag. En geef ook duidelijk je ondergrens aan. Zo beken je kleur en weet ieder waar je voor staat. Wacht niet tot er over enkele maanden weer een functioneringsgesprek is.
  4. Wees je bewust van je voorbeeldfunctie. Practise what you preach. Je krijgt vaak wat je geeft, dus geef wat je graag wilt krijgen. Jij leeft de gewenste cultuur voor.
  5. Stel meer vragen. Verhoog de eigen verantwoordelijkheid van je teamleden door hen te helpen de juiste dingen te bedenken. Vraag door welke behoefte of gevoel achter een opmerking zit. Dan raak je echt in gesprek.
  6. Neem geregeld even afstand van je werk. Door reflectie leer je van je eigen ervaringen en herken je beter prioriteiten. Het werk vaak het best als je een vaste tijd in je agenda blokt daarvoor.
  7. Vraag je af en toe ook af of je nog wel in deze organisatie of functie past. De organisatie ontwikkelt zich in een bepaalde richting en jij ontwikkelt je mogelijk in een andere richting. Wanneer is het moment dat je jouw consequenties trekt?
  8. Focus je bij voorkeur op een of twee taken i.p.v. je aandacht steeds te verspreiden over een veelheid van taken. Als je al je taken kunt zien als een kralenketting, dan richt je je steeds op de volgende kraal, terwijl je weet dat de andere kralen echt wel hun aandacht krijgen, maar op een later tijdstip. Zo werk je op een dag meer kralen efficiënter af.
  9. Vraag eens wat vaker om hulp. Ieder heeft zijn eigen expertise. maak daar gebruik van. Juist door je wat kwetsbaarder op te stellen wordt je toegankelijker voor de anderen.
  10. Creeer verantwoordelijkheidsgevoel door je vertrouwen uit te spreken en initiatieven te waarderen.

Handige tips